NorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner.
Problemer med visningen? Åpne i nettleser
 
 
 
 
 
 

Omsider responsivt design

Ved daglig leder Jon Arve Risan.

Nettstedet vårt ble i sin tid laget da skjermene var store og synet perfekt. Over tid har synet blitt svekket og skjermen som vi som regel bruker er veldig liten, men mobil.

Vi har omsider rukket å gjøre noe med dette gjennom en ekstrem makeover på en helt ny plattform som skal passe til alle.

Du kan imidlertid ikke lage omelett uten å knuse noen egg. Det betyr at linker i gamle nyhetsbrev ikke virker og informasjonsarkitekturen er vesentlig endret.

Er det noe av historikken du ønsker, har vi selvsagt en sikkerhetskopi. Ta kontakt på norstella@norstella.no og vi vil sørge for at du blir fornøyd.

 
 

Det er bare strutsen som tror det går over!

FN har vedtatt sine 17 bærekraftmål som i sum skal bidra til å gjøre verden til et bedre og mer bærekraftig sted for alle før 2030.

Det inviteres til et nettverksmøte tirsdag 5. september i Oslo. Deltagelsen er gratis.

Benytt anledningen til å møte Hans-Jørgen Blomseth, forenklingsgeneral i Nærings- og Fiskeridepartementet og finansbyråd i Bergen Dag Inge Ulstein som vil reflektere rundt bruken av digitalisering som hjelpemiddel for å sikre Bergens bidrag til at vi når FNs bærekraftmål (Bergen 2.0).

Begrenset med plass. Strek ved 40. Påmelding og ytterligere informasjon finner du her.

 
LES MER
 
 
 
 

Digitalt førstevalg - hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester ?

Tid: 27. september kl. 10.00 – 14.00 - gratis!

Arrangementet er et samarbeid med Difi. Vi inviterer til debatt om vi bør følge tilsvarende prinsipper som inngår i britenes «Digital Service Standard» også i Norge, se lenke: https://www.gov.uk/service-manual/service-standard

På denne samhandlingsarenaen (nr. 13 i rekken) inviterer vi interessenter til en diskusjon om dette kan være gode retningslinjer også for norsk offentlig sektor. Interessentene i denne sammenhengen er offentlige virksomheter som skal utvikle digitale tjenester, samt leverandører og konsulenter som bidrar til det samme. Vi har invitert noen lyntalere fra offentlig og privat sektor som får 15 min til å kommentere, deretter tar vi gruppediskusjoner a la Lean coffee.

 

 
LES MER
 
 
 
 

Hvordan tilby exit?

I kjølvannet av ethvert stort engasjement, det være seg innen idretten, politikken eller i arbeidslivet generelt, er det en rekke situasjoner som etterlater seg en tapende part. I og med at livet alltid går videre etter en slik situasjon, er det ofte påkrevet at alle fortsatt er med på laget. Den tapende part trenger derfor en exit for å unngå å tape ansikt.

 
LES MER
 
 
 
 

Fra tre til fire hjørner gir større handlingsrom

Men du kommer ingen veg uten gode standarder og grensesnitt (NorStella bifaller) sier André Hoddevik i Difi når han presenterer Difis planer for økt utbredelse av elektronisk handelsformat (EHF) i 2017 på anbud365.no.  

Du kan lese hele artikkelen her og finne ut hvorfor referansen til de fire hjørnene ble brukt i overskriften. 

 
LES MER
 
 
 
 

Byutvikling

Rekk opp hånden den som bor i by og som ønsker seg

Enklere og mer bekvem tilgang til jobb og andre offentlige tjenester

Massiv frigivelse av parkeringsareal til alternativ bruk

Matetjenester som leder til betydelig økning i bruken av offentlige transporttjenester med høy kapasitet

Løsningene begynner nå på komme ut av laboratoriene klare for utprøving i praksis. 

 
LES MER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
følg oss
 
global   fb   twt   in
del
 
del
 
fb tweet
 
fb videresend
NORSTELLA (FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES, Postboks 70, 1371 ASKER.
 
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo
 
 
                                 
Del nyhetsbrevet på Facebook
Tweet