Åpne i nettleser
Finn din plass i vårt kreative fellesskap
nettside Facebook Twitter linkedin

Kanskje ikke vårens vakreste eventyr – men nesten!

NorStella er en stiftelse. Stiftelser har vedtekter. For NorStella betyr det blant annet at vi avholder et årlig møte kalt Deltagerforum hvor fjorårets resultater og årets planer presenteres. I tillegg utpekes kandidater til et nytt styre. Årets evenement finner sted 16. april.

Når de vedtektsfestede forhold er overstått, har vi i år bestemt oss for å bruke resten av møtet på en statusoppdatering på «Lovmessige hindre for digitalisering». Arbeidet med dette fortsetter ufortrødent videre, og vi har i løpet av det halvåret som har gått siden vi møtte Digitaliserings-ministeren passert flere viktige milepeler. Resultatet vil vi dele med deg! Kanskje har vi hatt ytterligere møter med KMD.

Gå inn på Eventbrite - les mer om tid og sted og meld deg på.

Bli oppdatert med NorStella!

Juridiske hindre for digitalisering – status!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Rapporten «Juridiske hindre for digitalisering» ble overlevert digitaliseringsminister Nikolai Astrup i slutten av november. Den kan lastes ned her

Arbeidet som ledet frem til den ferdige rapporten ble godt dekket under det fullbookede arrangementet "Fredag Morgen med Dataforeningen" før vi tok juleferie. Arbeidet med rapporten høstet også berettiget ros da status ble presentert i nettverket Digitale Toppledere (som blir fasilitert av NorStella) i slutten av januar.

Ekspertgruppen som også fasiliteres av NorStella, har jobbet ufortrødent videre med presiseringer og nyanseringer. Planen er å oppdatere rapporten med nye hindre løpende gjennom 2020 - samtidig som departementet som ba om rapporten, holdes oppdatert ved at det blir dokumentert hvilke juridiske hindre som har blitt adressert siden ekspertgruppen overleverte første versjon av rapporten.

For å bidra til tilstrekkelig oppfølging hos myndighetene og for å sikre tilstrekkelig bredde av hindre - tilstrebes det å få en dialog med departementet i løpet av februar/mars. More to come!

 

NorStella NYE MULIGHETER - NY DATO: 7. mai 2020

NorStella Nye Muligheter 2020 er en halv dags konferanse. Vi har pakket et hyperaktuelt program inn på en formiddag, slik at det blir enkelt for deg å delta.

Det siste tiåret har vi vært på reisefot, fra et industrisamfunn og mot et digitalt nettsamfunn. Samtidig er vi på verdenstoppen i konsum, og store deler av økonomien er fortsatt knyttet til omsetning og transport av fysiske ting. Det forventes en kraftig vekst i netthandel i årene som kommer, og netthandelsvinnerne er dem som sitter på store mengder data - og som kan utnytte den.

Er norske bedrifter i produksjons- og handelsleddet godt nok forberedt for konkurransen fra de store utenlandske nettverksaktørene?

Fremføring av varer til forbruker er også i endring. Hvordan møter transportene endringene, og hvordan henger dette sammen med visjonen om nullutslipp fra varelevering til byer innen 2030?

Hvordan kan myndigheter legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv gitt at endringene både er raske og vil føre til omfattende endringer?

Vi ser frem til å kunne fordype oss i spennende og relevante problemstillinger, og håper du kan delta!

Dette arrangementet er gratis for våre medlemmer, ved overbooking vil medlemmer ha fortrinnsrett.

TID: 7. mai klokken 08.30 - 12.30 (registrering fra 08.00) Minglelunsj fra kl. 12.00

STED: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21 - Sal D

Påmelding her!
Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia (kst) Kjetil Thorvik Brun. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Fem gode råd til digitaliseringsministeren!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Vår gode venn Kjetil Thorvik Brun i Abelia (medlem av NorStella Digitale Toppledere) gir følgende råd til vår nye digitaliseringsminister i sitt siste nyhetsbrev:

  1. La data gi gevinst
  2. 5G og fiber til folk og næring
  3. Lær av distriktene
  4. Sørge for tydelig og godt samarbeid
  5. Bruk regjeringen

NorStella stiller seg fullt og helt bak disse rådene.

Spesielt vil vi fremheve punkt 1 om verdiskaping (har du forresten lest denne rapporten?) og punkt 4 om viktigheten av samarbeid mellom offentlig og privat sektor hvor det fremmes forslag om å styrke Konkurransetilsynet for å føre tilsyn der det offentlige opptrer som markedsaktør.

Vil du lese hele artikkelen?

Del
facebook Del
Tweet Tweet
Tweet Tips en venn
NORSTELLA (FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES, Postboks 70, 1371 ASKER
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo
Tweet