Åpne i nettleser
Finn din plass i vårt kreative fellesskap
nettside Facebook Twitter linkedin

Helseprosjektet AKSON - Hva er alternativene?

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Direktoratet for e-helse har i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) foreslått anskaffet en felles kommunal pasientjournal – AKSON – til en samlet kostnad på 23 milliarder som gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 27 milliarder etter 17 år.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og støtte, men også kritikk. Både Dagens Medisin, Aftenposten, Dagens Næringsliv og flere kommuner og fagmiljøer har vært kritisk.

Vi stiller spørsmålet: 

Kan behovet bli løst på annen måte enn gjennom et felles system?

Sykepleieforbundet etterlyser et slikt system , men sier også at «AKSON må baseres på en åpen plattform som er fleksibel og bygget på internasjonale standarder. Plattformen må bygges stegvis i tett samarbeid med brukerne, og på den måten sikre at behovene til pasienter og helsepersonell blir ivaretatt."

På NorStellas Samhandlingsarena 7. oktober vil du få presentert behovet, men samtidig få satt søkelyset på hvordan dette behovet kan løses på andre måter enn gjennom ett stort system. Økosystemer, plattformtenkning og deling av data fremfor ren applikasjonsutvikling, er noen av alternativene.

Direktør i Direktoratet for e-helse Christine Bergland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering: Kristin Weidemann Wieland, KS og helsebyråd Robert Steen, Oslo kommune, kommer, sammen med det bredt og kompetent fagmiljø.

Kommer du? Sett av dagen! Innholdet oppdateres løpende via våre sosiale kanaler; Facebook, LinkedIn og Twitter.

SAMHANDLINGSARENA #17 den 7.oktober 2020, kl 08:30 – 13:00 på Oslo Kongressenter.

Meld deg på her!

Gunnar Crawford

Vil du høre hva "Kvikktest" er?

Lise Arvesen, Styremedlem NorStella

Hør smartbysjef Gunnar Crawford dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle og teste helt nye løsninger i samarbeid med kommunen og innbyggere uten en tung bevisbyrde rundt tidligere leveranser! Alt i løpet av 6 måneder. Er slike forenklede anskaffelser egentlig mulig?

​Legg igjen din epost adresse her , så sender vi deg link til webinaret.

Har du spennene prosjekter du gjerne deler med oss i NorStella? Send oss en mail så tar vi kontakt.

NorStella Deltagerforum 2020

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

NorStella er en stiftelse. Stiftelser har vedtekter. For NorStella betyr det blant annet at vi avholder et årlig møte kalt Deltagerforum hvor fjorårets resultater og årets planer presenteres. 

Som bonus får du fersk oppdatering av status på lovmessige hinder for digitalisering. 

​Årets evenement finner normalt sted i april, men i år er ingenting normalt - mer Coronalt.

Meld deg på til årets Deltagerforum, som vil foregå 20.august, her!

.

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Handelsfasilitering - første fysiske møte på tre måneder!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Tolletaten inviterte forleden til et nytt møte i serien Handelsfasilitering. Alle de tilstedeværende uttrykte gleden over å kunne møtes fysisk igjen selv under strenge smitteverntiltak.

Tema denne gang var orienteringer fra Tolletaten om blant annet siste nytt på frihandelsområdet (aktiviteten sterkt påvirket av verdenssituasjonen).

Videre om arbeidet med fjerningen av 350-kronersgrensen. For næringsmidler (godis) er det oppnådd full beskatningsmessig effekt. Beskatning i avsenderlandet på andre varer er i ferd med å falle på plass hos de store aktørene. Grunnet volum opereres det fortsatt innenfor en forlenget overgangsperiode. Ting tar tid.

Det ble også gitt en fyldig orientering fra Innovasjon Norge om norske eksportørers utfordringer i bestemmelseslandene. Det anbefales et besøk på www.eksport.no. Der vil du som eksportør finne mye nyttig, arbeids- og kostnadsbesparende gratis informasjon.

Forsamlingen ble også orientert og involvert i det pågående forskriftsarbeid knyttet til ny tollov, og tiltak for bedre utnyttelse av GSP-ordningen (Generalized System of Prefences) som er et ensidig tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. Les og lær! 

 

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Fra hierarkisk organisering til grenseløs samhandling!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Dagens hjemmekontorsituasjon har økt tilbudet av webinarer betydelig og dermed også muligheten. Her om dagen lyttet jeg til IDC og deres presentasjon av Future of Work i en webcast. Jeg skal ikke gå i detalj på innholdet, men nøye meg med følgende headlights på hva vi går fra og hva dette tenderer mot (for enkelhets skyld på engelsk):

  1. From Top-down leadership to Shared leadership
  2. From Command and control to Team of teams, transparency and trust
  3. From Structured and rule-based to Adaptable
  4. From Tasks and jobs to Creativity and innovation
  5. From Firewall perimeter to Borderless

Siden fremtiden er der vi skal være resten av vårt liv (post Corona), synes jeg dette er gode fremtidsutsikter som forteller meg, i egenskap av å lede NorStella, at vårt søkelys på digital innovativ samhandling peker i riktig retning. Retning mot et fremtidig arbeidsliv som gir betydelige fullmakter til hver enkelt av oss, men også betydelig ansvar. I tillegg gir dette økte muligheter for å samhandle på tvers med NorStella som katalysator (en av flere).

Jeg gleder meg!

 

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

God smittefri sommer - i Norge!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Denne våren og forsommeren ble ikke helt det vi hadde forestilt oss og verre kunne det blitt.

Nedstengningen gjorde det vanskelig å fortsette som normalt og dermed var vi over på sparebluss. Som så mange andre fylte vi noe av tiden med webinarer spesielt rettet mot erfaringer fra de smarte kommunene.

Vi regner med å komme i gang igjen når skolene starter etter sommerferien i Norge. Først ute er vårt Deltagerforum 20. august med vanlige årsmøtesaker og fokus på regelforenkling.

Dette er også et av temaene i vårt nettverk for digitale toppledere uka etter.

Den 10. oktober braker det løs med vår neste samhandlingsarena hvor vi peker på at det finnes alternativer til å bruke 20 milliarder og samtidig nå de realistiske mål. Vi snakker om AKSON.

Foreløpig har vi bare rammene klare, men vi fyller på med innhold og publiserer etter hvert som dette tar konkret form. Følg oss på www.norstella.no og i våre kanaler på sosiale medier.

Jeg ønsker dere alle en god og smittefri sommer!

 

Del
facebook Del
Tweet Tweet
Tweet Tips en venn
NORSTELLA (FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES, Postboks 70, 1371 ASKER
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo
Tweet