Åpne i nettleser
Finn din plass i vårt kreative fellesskap
 
 
 
 
 
 

AKSON - NorStella viser vei!

Programkomitéen

Alle er enige om behovet og målet. Få er enige om veien fram. NorStella tar opp denne problemstillingen på sin samhandlingsarena 7. oktober. Vi vil da peke på de alternativene som finnes og det handlingsrommet som eksisterer. For vi er sikre på at det er der!

Interessert? Les mer om opplegget nedenfor og få blant annet muligheten til å høre Christine Bergland og Robert Steen gi til kjenne sitt syn på dette.

Arrangementet finner sted på Oslo Kongressenter fra kl 08:30 – 13:00 inklusiv lunsj.

Fri deltagelse. Ved overtegning har medlemmer fortrinnsrett. Aktiviteten blir streamet (krever også påmelding).

 

Flere detaljer og påmelding her!
 
 
 
 
 

Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?

Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller hva de er; Pådrivere, tilretteleggere, fasilitatorer for innovasjon for fremtidsrettede løsninger i utgangspunkt ved behov i offentlige anskaffelser. De etterspør nye og bedre løsninger i markedet gjennom offentlige anskaffelser.

​Vil du høre hva Cecilie Møller Endresen har å dele?

 
Meld deg på her

Vil du høre hva "Kvikktest" er?

Hør Smartbysjef Gunnar Crawford, fra Stavanger kommune dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle løsninger.​

 
Meld deg på her

Fra Servicekommune til Samskapingskommune?

Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?

Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 

Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!

 
Meld deg på her
 
 
 
 
 

NorStella - status og framtid!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Har du lyst til å bli bedre kjent med NorStella i dag og i morgen, så har du anledning til dette på vårt årlige deltagerforum (årsmøte).

20. august kl. 16:30 – 19:00 (senest) i Polyteknisk forenings lokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Vi starter møtet med et kort tilbakeblikk på fjoråret før vi setter fullt søkelys på 2020 og 2021.

Tema:

  • NorStella Trust Governance
  • Vår kommunesatsing på de smarte kommunene
  • Datadeling og regelforenkling
  • Status Digitale Toppledere
  • Nettverk datasikkerhet og EIDAS
  • eCRM – forenklet tollbehandling med elektronisk fraktbrev
  • Oxalis - utveksling av meldinger mellom aksesspunkter

Denne siste delen presenterer ferskvare og fasiliteres av Trygve Skibeli.

Da møtet innledes med en matbit, må vi be deg melde deg på her slik at alle får litt å spise.

Ved overtegning har medlemmer fortrinnsrett. Det vil i så fall bli ordnet med digital tilgang.

Her finner du Årsmeldingen fra NorStella.

Flere detaljer og påmelding her!
 
 
 
 

Ettermiddagsmøte om eIDAS og eID i Norge

Nettverksleder

NorStella eID-nettverk inviterer til åpent ettermiddagsmøte

Tirsdag 15.september kl 14:00-17:00, Vipps AS, Robert Levins Gate 5, 0154 Oslo, med Pizza og Øl.

Vi legger opp til et uformelt møte med innledninger og mye tid til diskusjon. Etter møtet blir det anledning til å fortsette diskusjonene over mat og drikke til fri avbenyttelse utover kvelden.

Vipps sponser møtelokalet og maten.

Temaoversikt og påmelding finner du her.

Ved overtegning av maks antall stipulerte deltagere har medlemmene fortrinnsrett.

Løp og kjøp!

Flere detaljer og påmelding her!
 
 
 
 

Lovmessigheter – bedre midlertidig, helst varig!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forleden ut på høring midlertidige endringer i selvdeklarasjonsforskriften.

Høringsdokumentene finner du her.

I sitt høringssvar ba NorStella om at minst to av endringene måtte bli gjort permanente. Vårt svar følger nedenfor:

«Stiftelsen NorStella har summarisk (grunnet den korte fristen) studert foreliggende høringsnotat om endringer i selvdeklarasjonsforskriften.

Vi har ingen betenkeligheter med å stille oss bak forslaget, snarere tvert imot, og at endringene fra vårt ståsted gjerne skulle ha kommet før i og med at det med dette rettes opp i at

  • indikatoren om at en person er utlending er taushetsbelagt mens d-nummer og fødselsnummer ikke er det (og kan utleveres hvis den som spør kan begrunne hvorfor de spør)
  • forholdet foreldreansvar som frem til 1.5 var taushetsbelagt mens info om biologiske foreldre ikke var det. Det har tatt 2 år å få dette endret etter at det ble påpekt

Med dette som utgangspunkt ber vi om at disse endringene innarbeides som varige når vi kommer frem til årsskiftet og midlertidigheten utløper.»

NorStella jobber kontinuerlig med å påpeke lovmessige hindringer og unøyaktigheter. Dette var en av dem. More to come blant annet som tema på nettverksmøtet 15. september. Les mer om dette her: 

 

Flere detaljer og påmelding her!
 
 
 
 

MOOC 2.0

Professor Arne Krokan ved NTNU beskriver MOOC-landskapet og endringene dette har ført til i UH-sektoren i Khrono.

Hans påstand er at MOOC 2.0 vil revolusjonere mulighetene for læring og bidra til realisme i uttrykket livslang læring

Khrono på sin side sier at MOOC og MOOC-plattformer er betraktelig mer enn gratis og åpne nettkurs fra britiske og amerikanske prestisjeuniversiteter.

 
Les mer
 
 
 
 
 
NORSTELLA (FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES, Postboks 70, 1371 ASKER
 
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo