Åpne i nettleser
Finn din plass i vårt kreative fellesskap
 
 
 
 
 
 

Oppfølging etter AKSON

Jon Arve Risan – Daglig leder NorStella

NorStella avviklet sin 17. samhandlingsarena i oktober med nesten 100 fysisk til stede og over 200 på stream. Tradisjonen tro brukte vi Sli Do i dialogen med salen og deltagerne for øvrig.

Det kom inn masse spørsmål til foredragsholderne. Mange ble besvart der og da.

Fra NorStellas side ble det lovet utdypende informasjon på de problemstillingene som ble reist.

Vi har derfor systematisert materialet og innhentet svar. Noen er besvart direkte, andre ved å vise til supplerende kunnskapskilder.

Du finner dette materialet her.

NorStella har etter samhandlingsarenaen planlagt en oppfølger 12. januar kl 1400-1600. Ler mer her.

 

Påmelding her
 
 
 
 

Om intelligens

ved Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

Verden elsker å snakke om intelligens i disse dager; kunstig intelligens (KI) eller artifisiell intelligens (AI). Begge er synonymer. Felles begrep er ofte maskinell intelligens. Det handler alltid om evnen til å sammenstille data til modeller i form av algoritmer, og å trekke ny kunnskap eller erkjennelse ut av de modellerte dataene.

Akkurat slik vi mennesker har gjort analogt til alle tider, forskjellen nå er den digitale behandlingskapasiteten og evnen til å bygge relevante modeller i form av komplekse algoritmer.

Fra en rapport ført i pennen av Oslo Economics på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk fant jeg følgende forleden les mer side 6 i rapporten .

Et tidlig funn i målingen av psykologiske evner var at evnen til å løse ulike typer oppgaver henger sammen. Har en person et stort ordforråd er det mer sannsynlig at vedkommende også vil være flink i aritmetikk, i å se mønstre og sammenhenger mellom abstrakte figurer, reagere raskt, osv. Det kunne virke som om det fantes en underliggende “generell” evne til å løse kognitive oppgaver. Denne generelle evnen ble kalt “intelligens”, og over tid identifiserte man oppgaver som så ut til å fange opp denne generelle evnen uten å forstyrres i overdreven grad av andre ferdigheter.

Det viste seg etter hvert at denne generelle evnen kunne brytes opp i snevrere kategorier. Et viktig skille er mellom såkalt flytende intelligens og krystallisert intelligens. Flytende intelligens er evnen til å tenke raskt og presist rundt nye abstrakte problemstillinger, mens krystallisert intelligens fanger opp den oppsamlede erfaringen og kunnskapen man har utviklet over tid.

Nå har vi fått hjelp av maskinell intelligens som en kombinasjon av disse. Først abstraherer vi verden i en matematisk modell. Deretter tar vi den i bruk og utvikler erfaring. Dette i et tempo som står i stil med den verden vi lever i.

 
 
 
 

Nordreisa kommune om erfaringer med innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider

Hvilke erfaringer har Nordreisa kommune gjort seg etter innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider om å digitalisere både «Barnehage opptak» og «Søknad om motorferdsel i utmark»?

Hva ser de av gevinster?

Lytt til både kommunaldirektør og ordfører samt prosjektleder og saksbehandler

 
Få link til webinaret fra K+ her
 
 
 
 
 

Intervju med DFØ og prosjektleder Johan Englund

Trenger offentlig sektor hjelp fra oppstartsbedrifter for å øke egen innovasjonstakt?

Nå tas det grep om innovasjonstakten i offentlig sektor? Offentlig anskaffelser er overført til DFØ og starter programmet Start OFF denne høsten. Målet er å risiko avlaste offentlig sektor under innovasjonsprosesser med startup bedrifter.

Hør prosjektleder Johan Englund fortelle hvilke floker programmet skal løse og hva gevinsten vil bli!

 
Få link til webinaret fra K+ her
 
 
 

Intervju med Cecilie Møller Endresen - Seniorrådgiver og koordinator for ressursteamet Østlandet.

Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?

​Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller hva de er; Pådrivere, tilretteleggere, fasilitatorer for innovasjon for fremtidsrettede løsninger i utgangspunkt ved behov i offentlige anskaffelser. De etterspør nye og bedre løsninger i markedet gjennom offentlige anskaffelser.

Vil du høre hva Cecilie Møller Endresen har å dele?

 
Få link til webinaret fra K+ her
 
 
 

Intervju med Gunnar Crawford - smartsjef i Stavanger kommune

Vil du høre hva "Kvikktest" er?

Hør smartbysjef Gunnar Crawford dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle og teste helt nye løsninger i samarbeid med kommunen og innbyggere uten en tung bevisbyrde rundt tidligere leveranser!

Alt i løpet av 6 måneder. Er det egentlig mulig?

 
Få link til webinaret fra K+ her
 
 
 

Fra Servicekommune til Samskapingskommune?​

Hva legger Gjøvik kommune i ordet Samskapningskommune? Hvorfor har det startet ByLab og hva har de erfart så langt?

​NorStella og nettverket K+ har som mål å plukke opp relevante og spennende prosjekter som andre kommuner kan bli inspirert av og kanskje lære noe av?

Er du nysgjerrig på hva Anne Marthe Zettervall, prosjektleder i Gjøvik kommune har å dele?

 
Få link til webinaret fra K+ her
 
 
 
NORSTELLA (FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES, Postboks 70, 1371 ASKER
 
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo